Hostivická STM, s.r.o.

Váš partner v živočišné výrobě

Krmné linky pro prasata

krmne-linky-pro-prasataHostivická STM sro dodává zařízení pro suchý výkrm selat a prasat. Tato technologie se sestává následujících komponent:

1. Plastová samo krmítka. Představují nádobu kam je dodáváno ručně nebo rozvodem suché krmivo a pomocí instalovaného kapátkového napájecího zařízení / kolíková napajačka různého typu a velikosti podle stáří prasat / si prase samo míchá krmivo o různé stupni vlhkosti a krmítko tak slouží současně jako napaječka.

2. V případě velkých farem je rozvod suchého krmiva ze sila zajišťován pohonnou jednotkou s lanem vybaveným plastovými terči o různém průměru. Z toho potrubí v jednotlivých kotcích vypadává krmivo do dávkovacích odměrných válců / seřiditelných podle počtu a velikosti prasat v jednotlivých kotcích / a z nich potom v jeden moment do krmítek, nebo samo krmítek.

Krmné systémy firmy SKA mají terčový rozvod krmení na řetízku, který  je obzvláště odolný a trvanlivý.

Samo krmítka a lanový rozvod krmiva s dávkovacími cylindry viz obrazová příloha.

Copyright © 2018 Hostivická STM, s.r.o. Hostivice