Hostivická STM, s.r.o.

Váš partner v živočišné výrobě

Krmné linky pro drůbež

krmne-linky-pro-drubezPracovníci s.r.o. Hostivická STM mají více než 15 let zkušenosti s instalacemi moderních technologii pro chov broilerů - krmné linky pro drůbež, na desítkách farem v Čechách, na Slovensku, Polsku a jinde.

Dodávky je možno realizovat komplexně, na klíč včetně stavebně montážních prací nebo po částech podle možností a potřeb investora.

Výhradní zastoupení firmy SALMET
Výhradní zastoupení firmy INCINER8
Výhradní zastoupení firmy STAALKAT INTERNATIONAL

Copyright © 2018 Hostivická STM, s.r.o. Hostivice