Hostivická STM, s.r.o.

Váš partner v živočišné výrobě

Krmné linky pro drůbež

krmne-linky-pro-drubezPracovníci s.r.o. Hostivická STM mají více než 15 let zkušenosti s instalacemi moderních technologii pro chov broilerů - krmné linky pro drůbež, na desítkách farem v Čechách, na Slovensku, Polsku a jinde.

Dodávky je možno realizovat komplexně, na klíč včetně stavebně montážních prací nebo po částech podle možností a potřeb investora.

HOSTIVICKÁ STM instalovala za posledních 20 let své existence desítky až stovky krmných linek v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Německu a jinde.

Krmné linky mohou být kloboukové závěsné různýchtypů a délky, nebo stále oblíbené řetězové na nohách nebo i závěsné.

Krmné linky kopletujeme se zásobníky krmiva- sily a dopravou krmení ze sil.

Instalujeme i krmné linky pro nosnice, broojlery, kachny, bažanty , krůty a jinou drůbež.

 

 

Copyright © 2018 Hostivická STM, s.r.o. Hostivice