Hostivická STM, s.r.o.

Váš partner v živočišné výrobě

Spalovny biologického odpadu

spalovny-biologickeho-odpaduHOSTIVICKÁ STM je výhradním zástupcem Anglické společnosti INCINER 8 pro Český a Slovenský trh. Spalovny biologického odpadu jsou moderním, ekologickým i úsporným nástrojem k likvidaci biologického odpadu přímo na farmách.Náklady na likvidaci jsou několikanásobně nižší než u kafilerních podniků / cca 1,5 Kč na 1 kg/. Odpad / kadávery / se likvidují přímo u vzniku a zamezuje se tak možnému šíření nemocí.

Spalovny odpovídají všem Evropským normám a jsou nositeli několika Evropských certifikátů. V jednotlivých odkazech najdete přehled typů spaloven,orientační ceny, návod k obsluze, ilustrační fota, pokyny k instalaci, kopie certifikátů a další materiály. Spalovny podléhají vývoji stejně tak i ceny se v současné době rychle mění, berte uvedené údaje proto orientačně.

Spalovny spalují jakékoliv úhyny provozu živočišné výroby /převážně slepice a prasata/ ale i jiný infekční odpad.

Copyright © 2018 Hostivická STM, s.r.o. Hostivice